Klachtenregeling

Klachten en bezwaren

De directie en medewerkers van Bureau Rijbewijskeuringen spannen zich maximaal in om uw keuring optimaal te laten verlopen. Ondanks het streven maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor medewerkers van Bureau Rijbewijskeuringen een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Bespreken met de betrokken persoon of een lid van de directie

Heeft u opmerkingen, problemen of bent u ontevreden over de gang van zaken maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon. Uiteraard zijn wij bereid in overleg met u te kijken naar een oplossing. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden. Komt u er met de betrokken persoon niet uit dan is het vaak verstandig samen met iemand die wat meer afstand heeft een en ander te bespreken. Eén van de directieleden zal u een gesprek aanbieden en proberen uw klacht op te lossen.

 

Klachtenbemiddeling

Als de klacht ook in een persoonlijk gesprek met de directie niet kan worden opgelost, dan zullen wij u doorverwijzen naar een onafhankelijke organisatie voor  klachtenbemiddeling.

 

Klachtenbemiddeling

De onafhankelijke klachtenfunctionaris hoort uw klacht aan. De klachtenfunctionaris helpt u met het formuleren van uw klacht en onderzoekt mogelijke oplossingen. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de bemiddeling en past hoor en wederhoor toe. Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag, maar wel van het proces en afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd. Als er ondanks bemiddeling geen oplossing wordt gevonden, verwijst de klachtenfunctionaris voor verdere behandeling van de klacht terug naar Bureau Rijbewijskeuringen., maatregelen en termijn van realisatie (deze termijn kan met 4 weken verlengd worden indien vereist).

Na het indienen van een klacht wordt deze in behandeling genomen door de manager. Binnen een termijn van 2 weken zal er contact met u opgenomen worden.

Het formulier kunt u opvragen en terugsturen per post of per email:

per post:
Bureau Rijbewijskeuringen
Postbus 2761
3800 GJ Amersfoort

per e-mail:
Bureau Rijbewijskeuringen
info@bureaurijbewijskeuringen.nl

Bureau Rijbewijskeuringen

Bureau Rijbewijskeuringen biedt u een zorgvuldige en onafhankelijke rijbewijskeuring.

Meer over BRK

Heeft u vragen stuur een mail naar info@bureaurijbewijskeuringen.nl