Bekijk hier de COVID-19 richtlijnen lees meer
veelgestelde vragen

Antwoord op al uw vragen

Op deze pagina vindt u antwoord op de meeste gestelde vragen. Indien uw vraag er niet bij zit, of het antwoord voor u niet duidelijk is, kunt u natuurlijk via email of telefoon contact met ons opnemen. 

Waarom moet ik gekeurd worden?

Wat is de gangbare doorlooptijd van een keuringsonderzoek?

Het verloop van de keuringsprocedure is aangegeven per type keuring. Klikt u hier voor de gezondheidsverklaring ( eigen verklaring ) procedure, hier voor de Mededelingenprocedure Alcohol en/of Drugs en hier voor de mededlingenprocedure Medisch. Binnen ongeveer 4 weken na de keuring wordt het rapport afgerond. Zodra BRK de betaling heeft ontvangen, zal het rapport worden verstuurd. 

Wat zijn de kosten van het onderzoek?

 

De kosten voor de keuring in de mededelingenprocedure (Alcohol en/of Drugs onderzoeken)worden door het CBR met ons verrekend. De Kosten voor de keuring in de mededelingenprocedure medisch worden met ons verrekend. U ontvangt van het CBR de informatie over de betaling.

De kosten van de keuring in kader van de gezondheidsverklaring ( eigen verklaring ) procedure zijn afhankelijk van het type onderzoek. Er bestaat een drietal typen keuringen: een onderzoek naar een psychiatrische aandoening (zoals ADHD, autisme, depressie etc), een alcoholonderzoek en een drugsonderzoek. In voorkomende gevallen moet een gecombineerd onderzoek plaatsvinden (bijvoorbeeld naar zowel alcohol als drugs).

De te verwachten kosten voor een onderzoek naar een psychiatrische aandoening  bedragen 230,34 EUR ex BTW. De kosten voor een alcoholonderzoek bedragen 230,34 euro ex BTW, maar daarbij worden er kosten gerekend voor het bloedonderzoek (40,99 EUR ex BTW). Bij een drugsonderzoek komen er bij de 230,34 euro ex BTW nog kosten voor een urine onderzoek bij (31,16 EUR ex BTW). 

De onderzoekskosten zijn gebaseerd op de wettelijk vastgestelde NZa tarieven en de totale tijdsduur die met de keuring gemoeid is. Een toelichting op de verschillende toeslagen (directe en indirecte tijd) vindt u hier

Mag ik ook zelf bloed af laten nemen?

Dat is mogelijk maar wordt afgeraden. Let op: de doorlooptijden van het keuringsonderzoek kunnen hier negatief door beïnvloed worden. Bureau Rijbewijskeuringen is dan namelijk afhankelijk van de doorlooptijden van de alternatieve laboratoria. U kunt, als u toch bloed wilt laten afnemen bij een ander laboratorium, hiervoor een formulier opvragen bij Bureau Rijbewijskeuringen. Telefonisch of via de email info@bureaurijbewijskeuringen.nl.

Kan ik ook contant betalen?

In verband met de veiligheid van onze medewerkers dient op locatie met PIN betaald te worden. Indien dit, voor u, door omstandigheden niet mogelijk is kunt u voorafgaand aan de keuring contact opnemen met het secretariaat van Bureau Rijbewijskeuringen om op een andere wijze te betalen. 

Kan ik een spoedprocedure aanvragen?

Bureau Rijbewijskeuringen hanteert geen spoedprocedure. Indien u geen gebruik maakt van uw inzagerecht kan het rapport direct naar het CBR verstuurd worden, dit leidt tot een kortere doorlooptijd: dit kan 3-10 dagen schelen. Dit dient u tijdens de keuring aan te geven.

Wanneer krijg ik mijn verslag ter inzage?

Wij streven naar een termijn van ongeveer 4 weken na de keuring.

Moet ik het blokkeringsformulier terug sturen?

Indien u van uw blokkeringsrecht gebruik wilt maken dient u het formulier binnen één week via post of per email aan ons ingevuld terug te sturen nadat u het rapport heeft ontvangen. Na deze termijn en zonder bericht van u te hebben ontvangen, wordt het rapport naar het CBR gestuurd.

Voor de volledigheid maken we u er op attent dat bij gebruikmaking van uw blokkeringsrecht u pas na een jaar weer een nieuwe keuring kunt aanvragen.

Kan ik de psychiater aan de telefoon krijgen?

Vragen kunt u stellen via de email info@bureaurijbewijskeuringen.nl, wij sturen uw vragen door aan de psychiater.

Wordt het advies van Bureau Rijbewijskeuringen altijd overgenomen door het CBR?

Nee, ons advies wordt niet altijd overgenomen. De medisch adviseur van het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid en ons rapport weegt hierin zwaar.

Waarom krijg ik mijn rijbewijs niet terug terwijl de bloeduitslagen goed zijn?

Het uiteindelijke oordeel over de rijgeschiktheid is niet alleen afhankelijk van het laboratoriumonderzoek. Meerdere factoren zijn van invloed  op de conclusie van het rapport. 

Voor vragen verwijzen wij u naar het CBR of de website www.cbr.nl.

Waarom zijn de tarieven per 1 mei 2021 aangepast.

De Nederlandse Zorgautoriteit geeft hierover uitleg op haar website.

 

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt direct een afspraak maken via het telefoonnummer 070-3115246. Dit nummer geldt voor al onze keuringslocaties en is alle dagen in de week bereikbaar. Ook buiten de kantooruren.

Binnen enkele werkdagen na het maken van uw afspraak ontvangt u de bevestigingsbrief.

Hoe kan ik een afspraak wijzigen?

Om een afspraak te veranderen dient u contact op te nemen met ons callcenter: 070-3115246.

Aan het veranderen (verzetten of annuleren) van een afspraak zijn administratiekosten verbonden. Per keer bedraagt dit € 15,50. U ontvangt direct na de verandering van de afspraak een factuur.

Als u uw afspraak binnen 48 uur voor uw keuring annuleert zijn wij genoodzaakt  € 96,80 in rekening te brengen.

Wat als ik het niet eens ben met de uitslag van het CBR?

Na het ontvangen van de definitieve uitslag van het CBR heeft u het recht om een herkeuring/tweede onderzoek aan te vragen of om in bezwaar te gaan.

Het verzoek voor deze procedures moet u indienen bij het CBR, niet bij de keurend arts. Meer informatie hierover leest u op de website www.cbr.nl.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag en we beantwoorden deze graag persoonlijk.