Disclaimer & Copyright

Aansprakelijkheidsuitsluiting


Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.


Bureau Rijbewijskeuringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door Bureau Rijbewijskeuringen B.V. op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.


Verwijzing


Een aantal 'links' (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Bureau Rijbewijskeuringen B.V. worden beheerd en Bureau Rijbewijskeuringen B.V. geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Bureau Rijbewijskeuringen B.V. dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.


Copyright


Het copyright van deze site, berust bij Bureau Rijbewijskeuringen B.V. Niets van deze site mag zonder toestemming gekopieerd of anderszins gebruikt worden.


Privacyreglement


Alles wat medewerkers van de Bureau Rijbewijskeuringen B.V. per e-mail vernemen, behandelen zij vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet aan derden vertrekt zonder uw toestemming. Medewerkers gaan niet in op verzoeken om derden te bellen, mailen of schrijven.


Laatst bijgewerkt: 30 juni 2014


Bureau Rijbewijskeuringen

Bureau Rijbewijskeuringen biedt u een zorgvuldige en onafhankelijke rijbewijskeuring.

Meer over BRK

Heeft u vragen stuur een mail naar info@bureaurijbewijskeuringen.nl