Bekijk hier de COVID-19 richtlijnen lees meer

Toelichting op de kosten

Basistarief

Onder het basistarief vallen de volgende verrichtingen: 15 minuten indirecte tijd en 15 minuten
directe keuringstijd. De directe keuringstijd is de tijd die gemoeid is met de daadwerkelijke
keuring op locatie (het psychiatrisch onderzoek, eventueel lichamelijk onderzoek etc.). Deze
tijdsbesteding stelt u direct na het keuringsonderzoek samen met de arts vast, die dit zal
noteren op een kwitantie.

Onder indirecte tijd wordt de tijd gerekend die gemoeid is met het voorbereiden van de keuring,
het interpreteren van eventuele laboratoriumuitslagen en/of overige medische informatie, het
opstellen van de keuringsrapportage en de correspondentie en afhandeling van de procedure
m.b.t. inzage-, correctie en blokkeringsrecht.

Toeslag directe tijd en Toeslag indirecte tijd

Gezondheidsverklaring procedure

Een psychiatrische keuring (gezondheidsverklaring procedure) neemt in de regel meer dan 15
minuten directe tijd in beslag. De NZa stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag
worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

  • wanneer de directe tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag directe tijd van 47,15 euro ex BTW in rekening brengen

  • bedraagt de directe tijd meer dan 30 minuten maar minder dan 46 minuten, mag de psychiater daar opnieuw een toeslag directe tijd van 47,15 euro ex BTW in rekening brengen, bovenop de eerste toeslag directe tijd. Etcetera.

Bureau Rijbewijskeuringen brengt u 1 toeslag directe tijd van 47,15 euro ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 101,60 euro.

Een psychiatrische keuring (gezondheidsverklaring procedure) neemt in de regel meer dan 15
minuten indirecte tijd in beslag. De NZa stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag
worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

  • wanneer de indirecte tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag indirecte tijd van 47,15 euro ex BTW in rekening brengen

  • bedraagt de indirecte tijd meer dan 30 minuten maar minder dan 46 minuten, mag de psychiater daar opnieuw een toeslag indirecte tijd van 47,15 euro ex BTW in rekening brengen, bovenop de eerste toeslag directe tijd. Etcetera.

Bureau Rijbewijskeuringen brengt u 2 toeslagen indirecte tijd van 47,15 euro (2 x 47,15 is 94,30) ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 101,60 euro.

Mededelingenprocedure

Een psychiatrische keuring (mededelingenprocedure) neemt in de regel meer dan 40 minuten directe tijd in beslag. De NZa stelt dat dan 373,77 Euro excl. BTW in rekening gebracht mag worden.

Laboratoriumkosten

De eventuele kosten voor afname en analyse van bloed- en/of urinemateriaal zijn niet
inbegrepen in het Basistarief en de Toeslag directe tijd en indirecte tijd.

Bureau Rijbewijskeuringen hanteert de tarieven van het laboratorium aanwezig op de locatie


www.nza.nl

Bureau Rijbewijskeuringen

Bureau Rijbewijskeuringen biedt u een zorgvuldige en onafhankelijke rijbewijskeuring.

Meer over BRK

Heeft u vragen stuur een mail naar info@bureaurijbewijskeuringen.nl