Bekijk hier de COVID-19 richtlijnen lees meer

COVID-19 richtlijnen: update juli 2021

In verband met COVID-19 hebben wij, net als iedereen, maatregelen genomen. Dit om onze cliënten en onze medewerkers optimaal te beschermen tegen besmetting.


Richtlijnen keuringslocaties

In verband met de uitbraak van COVID-19 (coronavirus) willen wij u hierbij informeren over het protocol dat Bureau Rijbewijskeuringen hanteert, om de verspreiding van het virus te beperken en uw en onze gezondheid niet onnodig in gevaar te brengen.


Wij volgen de richtlijnen van het RIVM*:

• Heeft u de volgende klachten: neusverkouden, keelpijn, hoesten en/of niezen met of zonder koorts?
• Heeft u een huisgenoot met ziekte verschijnselen koorts of benauwdheid?
• Heeft u recent contact gehad met een persoon met een bewezen corona infectie of klachten die kunnen passen bij een corona infectie?

Bureau Rijbewijskeuringen zal u niet keuren wanneer u klachten heeft, of contact heeft gehad met iemand met COVID-19 verschijnselen.

Wij zullen u dringend verzoeken de keuringslocatie te verlaten, indien u bovengenoemde klachten vertoont of indien wij menen dat u bovengenoemde symptomen heeft.

Heeft u een afspraak gemaakt met Bureau Rijbewijskeuringen dan moet u zich per e-mail info@bureaurijbewijskeuringen.nl of telefonisch afmelden op: 088 - 2550650 en thuisblijven.

Omwille van de veiligheid van u, onze andere cliënten en de artsen, zullen wij deze regels strikt hanteren.**


Veiligheidsmaatregelen op de keuringslocatie:

Bij binnenkomst en indien u zich verplaatst is het dragen van een mondkapje verplicht. Tijdens het gesprek met de arts, mag het mondkapje afgezet worden.

Bij binnenkomst kan een medewerker van Bureau Rijbewijskeuringen;

1. U een aantal vragen stellen:
• heeft u de volgende klachten: neusverkouden, keelpijn, hoesten en/of niezen met of zonder koorts?
• heeft u een huisgenoot met ziekteverschijnselen als koorts of benauwdheid?
• heeft u recent contact gehad met een persoon met een bewezen corona infectie of klachten die kunnen passen bij een corona infectie?

2. U op koorts of verhoging controleren:
• bij 38 graden Celsius of hoger zal u niet worden gekeurd.
• bij binnenkomst zullen wij u vragen u handen te desinfecteren.
• gelieve goed uw handen te wassen met zeep, wij bieden u de mogelijkheid uw handen te wassen met alcohol of sterillium.

3. Controleren of u een mondkapje draagt.


Verder:

• Wij geven u geen hand bij ontvangst.
• Gelieve te hoesten en niezen in de binnenkant van uw elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken indien nodig.
• Wij vragen u te allen tijde de 1,5 meter afstand te houden.

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor bovengenoemde maatregelen en samen met ons deze wilt opvolgen om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren.

Indien u nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 088-2550600. Wij zijn alle werkdagen van de week bereikbaar

*de richtlijnen veranderen dagelijks dus wij vragen u om de website van de Rijksoverheid RIVM te raadplegen bij twijfel en voor de meest recente informatie.
** Wanneer er op de keuringslocatie zorgen zijn over het kunnen waarborgen van de gezondheid van iedereen die aanwezig is op de keuringslocatie, zal Bureau Rijbewijskeuringen de keuringsactiviteiten direct beëindigen.

Bureau Rijbewijskeuringen

Bureau Rijbewijskeuringen biedt u een zorgvuldige en onafhankelijke rijbewijskeuring.

Meer over BRK

Heeft u vragen stuur een mail naar info@bureaurijbewijskeuringen.nl